Rozmawiajmy

z naszymi dziećmi

Pozwólmy

im poznawać świat

Niech

spełniają swe marzenia!

Opóźniony rozwój mowy – i profilaktyka logopedyczna

Dysleksja – i jej zapobieganie

Zespół Downa

Terapia wad wymowy

Autyzm

Wczesna nauka czytania metodą J. Cieszyńskiej

Terapia logopedyczna

Zajęcia prowadzone w gabinecie przeznaczone dla dzieci zdrowych oraz tych z zaburzeniami rozwojowymi, które sprawiają im wiele trudności z opanowaniem języka. Podczas terapii pracuję nad nabywaniem umiejętności komunikacyjnych, poprawnością gramatyczną wypowiedzi oraz właściwą artykulacją. Oprócz ćwiczeń językowych stosuję szereg zadań ogólnorozwojowych oraz wczesną nauką czytania sylabami. Zajęcia logopedyczne prowadzone są zgodnie z założeniami Metody Krakowskiej. W mojej pracy wykorzystuję wszystkie elementy Metody Krakowskiej.

 • Stymulacja słuchowa
 • Komunikacja ułatwiona
 • Gesty wizualizacyjne i gesty interakcyjne
 • Manualne Torowanie Głosek ®
 • Techniki komunikacyjne
 • Programowanie języka
 • Dziennik wydarzeń
 • Symultaniczno – Sekwencyjna Nauka Czytania ®
 • Terapia funkcji wzrokowych
 • Stymulacja funkcji motorycznych
 • Wybór dominującej ręki
 • Kształtowanie zabawy tematycznej
 • Stymulacja lewej półkuli mózgu
 • Kształtowanie zachowań społecznych
 • Stymulacja poznania wielozmysłowego
 • Stymulacja pamięci
 • Ćwiczenia kategoryzacji
 • Kształtowanie myślenia przyczynowo – skutkowego
 • Logoterapia (rozmowy z rodzicami/opiekunami, wyjaśnienie zasad terapii)

 

GODZINY OTWARCIA

pn., śr., pt.: 10:00 – 16:00
wt., czw.: 16:00 – 19:00
sob, niedz.: zamknięte