Katarzyna Hejne

Logopeda, Filolog polski

Nie należy poszukiwać w życiu jakiegoś abstrakcyjnego sensu. Każdy człowiek ma swoje wyjątkowe powołanie czy misję, której celem jest wypełnienie konkretnego  zadania. Nikt  nas w tym nie wyręczy ani nie zastąpi, tak jak nie dostaniemy szansy, aby drugi raz przeżyć swoje życie. A zatem każdy z nas ma do wykonania wyjątkowe zadanie, tak jak wyjątkowa jest okazja, aby je wykonać.” (V.E. Frankl)

Uświadamiając sobie swoje powołanie odkrywam, że tym najbardziej wyjątkowym zadaniem, które zostało mi podarowane jest bycie żoną i mamą:) To przebywanie z własnymi dziećmi uświadomiło mi, jak ważne są pierwsze lata spędzone z najbliższymi. Wówczas to całą teorię, zgłębioną podczas wieloletnich studiów filologicznych a potem logopedycznych, wcieliłam w praktykę. Moje własne dzieci były dla mnie pierwszymi inspiracjami, które pchały mnie w kierunku pogłębiania wiedzy o rozwoju dziecka. Kilkuletnie doświadczenie pracy w szkole w charakterze nauczyciela języka polskiego i wychowawcy, pokazało mi jakie problemy mają rzesze uczniów niepotrafiących czytać ze zrozumieniem. Moim pragnieniem stało się zdobycie takiej wiedzy i umiejętności, aby pomóc dzieciom uniknąć w przyszłości podobnych kłopotów. Logopedia jest dla mnie czymś więcej jak tylko specjalizacją zajmującą się korektą wad wymowy.

Logopedia to ogromne pole do działania na wielu płaszczyznach. Poprzez stymulację rozwoju wszystkich funkcji poznawczych dziecka, logopeda może podarować  mu szansę na komunikację językową z otaczającym je światem. Dzięki wspólnym działaniom rodziców/opiekunów oraz terapeuty (logopedy) zyskuje ono możliwość wypowiedzenia swoich pragnień teraz i w przyszłości i bycia zrozumianym. To prawdziwe wyzwanie.

Dla mnie to jest kolejna szansa i to wyjątkowe zadanie, które teraz przede mną stoi. Chcę je wykonać najlepiej jak potrafię:)

Media społecznościowe